blog & publicaties

De test- en acceptatiemanagers van Qision Testmanagement hebben een sterke, eigenwijze visie op testen. Op deze pagina houden wij een blog bij waarin we commentaar geven op ontwikkelingen in ons vakgebied. U bent van harte uitgenodigd om hier met ons een dialoog aan te gaan.

Is de testmanager er voor de projectmanager of voor de acceptant?

Categories: Qision blogberichtAuthor:

Testen wordt gesteld als het proces dat inzicht geeft in en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico′s. Idealiter wordt er naar aanleiding van een testtraject een objectief beeld gevormd waarop de stuurgroep van een project de beslissing om tot implementatie over te gaan kan baseren.

In de meest voorkomende situaties wordt de testmanager door de projectmanager aangesteld voor deze opdracht. De projectmanager is dan feitelijk de opdrachtgever voor de testmanager. De testmanager rapporteert dan ook vaak aan de projectmanager. De projectmanager neemt dit beeld mee naar de stuurgroep.

De testmanager is onderdeel geworden van de leverende partij, het project, in opdracht van de projectmanager. De vraag die gesteld kan worden is: in het belang van van wie werkt de testmanager nu eigenlijk?

Voor een antwoord maak ik een vergelijk naar een privé-situatie.

Een nieuwbouwwoning

Een zes jaar geleden heb ik een nieuwbouwwoning gekocht in een project. Een woningcoöperatie heeft als opdrachtgever gediend van deze nieuwbouw van 100 woningen. De aannemer heeft het project uitgevoerd naar de wensen van de woningcooperatie en waar mogelijk voor mij als klant en acceptant.

Bij de aanschaf hebben we verschillende opties gekregen over de indeling van het huis en bijvoorbeeld afwerking, badkamer en toilet. De eisen  bestaan bijvoorbeeld op zijn minst  uit tenminste twee bronnen, de wensen van mij als klant en NEN-normen.

Al we de bovenstaande situatie vertalen naar een projectorganisatie (op basis van Prince2) ziet deze als volgt eruit:

De eerste paal in de grond is een mijlpaal die met alle bewoners gevierd is. Maandelijks is er een brief door de aannemer gestuurd met de voortgang, een soort voortgangsrapportage. Hierin wordt aangegeven of ze op het te verwachte pad zitten en of er wijzigingen zijn. Tevens zijn waren er tussentijds inspectiemomenten geweest. Deze momenten hebben   de toekomstige bewoners gelegenheid gegeven controle uit te voeren of het uitgevoerde werk kloppen met de eisen en normen. Tevens is er mogelijkheid geweest fysiek de voortgang te bekijken.

Er heeft een oplevermoment plaatsgevonden met overdracht aan de klant. Op het moment dat alle woningen opgeleverd zijn, is er een feestelijk moment geweest om dit te vieren.

Al met al is de bovenstaande situatie behoorlijk vergelijkbaar met een IT project. Er is een duidelijke projectstructuur te zien met een stuurgroep, een projectmanager, voortgangsrapportages, viering van mijlpalen en overdracht naar de klant.

Toch is er mijn inziens een cruciaal verschil.

Acceptatiemanager

Bij de oplevering van de woning is er de gelegenheid tot keuring. Mijn kennis van bouw schiet te kort evenals mijn kennis van NEN-normen. Ik ben wel bekend met mijn eigen eisen. Teneinde het huis te kunnen keuren heb ik een bouwkundig specialist ingehuurd van Vereniging Eigen Huis. Deze bouwkundige heeft ons begeleid en zijn ervaring met bouwprojecten heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit op de juiste manier gekeurd is.

Bij een IT project weet de gebruiker veel van zijn product, maar weinig van IT en IT projecten. Hier zou de testmanager een rol moeten spelen, maar deze is onderdeel van het opleverend project rapporterend aan de projectmanager. Waarbij we eigenlijk kunnen zien dat zoals eerder gesteld een testmanager is van de opleverende partij.

De senior-user heeft iemand nodig die het belang behartigt van de afnemende partij, een nieuwe rol: de acceptatiemanager. Zoals een bouwkundig ingenieur aangesteld door mij als klant die mij ondersteunde  stelt de senior user een acceptatiemanager aan.

'