testmanagement

Testmanagement is onze oorsprong en onze passie. Wij zijn een bedrijf voor en door testmanagers en onze ambitie bestaat eruit de beste aanbieder te zijn op het gebied van testmanagement. Dit bereiken we door een strenge selectie aan de deur, en door onze testmanagers alle ruimte en middelen te gunnen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

Vakmanschap in testmanagement

Het vakmanschap van een testmanager van Qision Testmanagement begint met een uitermate grondige theoretische basis op het gebied van software testen (en bijbehorende certificering op het gebied van bijvoorbeeld TMap Next® en ISTQB) en aanverwante processen zoals releasemanagement, service management en project management. Deze onderhouden en ontwikkelen we door onderlinge coaching (door meer ervaren testmanagers), door het regelmatig organiseren van vakinhoudelijke sessies, door actief betrokken te zijn bij vakverenigingen als TestNet en door het uitwisselen van standpunten met collega’s uit de testwereld (zoals bijvoorbeeld op deze website onder blog & publicaties).

Wat maakt een testmanager van Qision Testmanagement uniek?

Waar een testmanager van Qision Testmanagement zich vooral onderscheidt is het vermogen om zijn of haar theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Een IT project verloopt in de praktijk maar zeer zelden volledig zoals vooraf gepland en voorzien. Dit vraagt van alle betrokkenen in het project flexibiliteit en pragmatisme, maar vooral van de testmanager. Deze is namelijk primair verantwoordelijk voor kwaliteit van het systeem en stuurt activiteiten aan die vaak in de eindfase van het project, onder grote druk moeten plaatsvinden. Het balanceren tussen tijd en kwaliteit, communiceren en afstemmen over aanpassingen aan de teststrategie en onder tijdsdruk mobiliseren en motiveren van het testteam, de beheer- en gebruikersorganisatie om het project tot een succesvol einde te brengen vergt een bijzondere persoonlijkheid. De testmanagers van Qision Testmanagement beschikken zonder uitzondering over deze persoonlijkheid. Hierin staan een dienstverlenende houding, goede stressbestendigheid, duidelijke en eerlijke communicatie, een hoog kwaliteitsbewustzijn en een flinke daadkracht centraal.

De testcoördinator als meewerkend voorman op testtrajecten

Naast testmanagement biedt Qision Testmanagement ook testcoördinatie aan. Testcoördinatie zien wij als het meewerkend voormanschap binnen testtrajecten. Een testcoördinator staat middenin het testteam en stuurt direct de testers aan. Hij of zij is verantwoordelijk voor het testen van een deelsysteem binnen een groter systeemlandschap of voor een bepaalde testsoort (bijv. gebruikersacceptatietest, integratietest). In een groter project rapporteert de testcoördinator aan de testmanager. In kleinere projecten kan de testcoördinator ook direct aan de projectmanager en de opdrachtgever rapporteren.

Interesse?

Een testmanager of testcoördinator van Qision Testmanagement is door zijn of haar vakkennis, in combinatie met de voor deze cruciale projectrol benodigde persoonlijke kenmerken een waardevolle aanvulling voor ieder projectteam. Bent u op zoek naar een ervaren testmanager of testcoördinator voor uw organisatie of project, neemt u dan contact met ons op voor een passende oplossing.

'