testdashboard

Qision Testmanagement heeft een eigenwijze visie op testrapportages. Als projectmanager, maar vooral als opdrachtgever, vertrouwt u veelal volledig op uw testteam dat zij de juiste dingen doen, en krijgt u in de praktijk veelal vooral statistieken gerapporteerd over testvoortgang, aantal bevindingen e.d. Wat vaak onduidelijk blijft hierbij is wat nu precies de status is van het systeem dat getest wordt. Wat betekent het dat 60% van de testgevallen uitgevoerd is, maar de overige nog niet? En wat is nu precies de impact van die 23 nog openstaande bevindingen op de kwaliteit van het systeem?

Het doel van testen: verbeteren van de kwaliteit van IT systemen

Testen is eerst en vooral bedoeld om de kwaliteit van IT systemen te meten. Door correcties aan te brengen voor de gevonden fouten (bevindingen) en deze te hertesten kan vervolgens ook de kwaliteit worden verbeterd. Omdat de tijd en middelen altijd beperkt zijn moeten er echter altijd keuzes worden gemaakt over testdekking: wat testen we wel en wat niet, of in mindere mate? Deze beslissingen worden meestal vroeg in het testtraject genomen door het uitvoeren van een Product Risico Analyse (PRA) en het opstellen van een teststrategie.

Testrapportage gericht op actuele kwaliteit en risico’s

De rapportages die u gewoonlijk krijgt van uw testtraject (statistieken over het testproces, niet het testobject) geven u maar weinig inzicht in de werkelijke, actuele status van het systeem dat getest wordt. Welke productrisico’s (en daarmee samenhangende bedrijfsrisico’s) zijn afgedekt en welke risico’s nog niet, of niet voldoende? Van welke functionaliteit weten we dat deze werkt, en van welke weten we dat ze nog niet werkt, of weten we ├╝berhaupt nog niets?

Het testdashboard van Qision Testmanagement biedt daarop een antwoord. Wij hebben een duidelijke, grafische, online rapportagevorm ontwikkeld die u niet alleen informeert over de status van het testproject, maar ook over de status van het systeem, zodat u niet hoeft te wachten tot het einde van het testtraject (of tot de deadline is aangebroken) om een realistisch beeld te vormen over de werkelijke status van uw project.

Interesse?

Bent u benieuwd naar wat het testdashboard voor uw organisatie of project kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

'