testconsultancy

Verbeteren van uw testproces door assessment en implementatie

De ervaren testprofessionals van Qision Testmanagement weten als geen ander hoe een testproces ingericht moet worden zodat er tegen zo laag mogelijke kosten en in een zo kort mogelijke doorlooptijd een goed oordeel kan worden gegeven over de kwaliteit van IT systemen. Wij gebruiken hiervoor onder andere de Test Process Improvement (TPIĀ®) methodologie, in combinatie met o.a. Lean Six Sigma.

Qision Testmanagement kan voor u een assessment verzorgen van uw testorganisatie en testproces op basis waarvan een bevindingenrapport en een plan van aanpak wordt opgesteld voor een vervolgtraject om verbeteringen door te voeren. Indien gewenst kan een testmanager van Qision Testmanagement ook de implementatie van het verbetertraject voor zijn of haar rekening nemen.

Interesse?

Heeft u behoefte aan een kritische blik op uw testorganisatie door een onafhankelijke partij met veel kennis van zaken? Neemt u dan contact met ons op voor een passende oplossing.

'